Aktiv mot krefts mål er å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Derfor etablerer vi treningssentere for kreftpasienter på norske sykehus. Treningssentrene kaller vi for Pusterom, fordi brukerne her både kan øke pulsen og pusten, men også for å kunne tilby et pusterom fra en vanskelig hverdag. På Pusterommene får kreftpasientene kyndig treningsveiledning av fagpersoner, i et sosialt og trivelig miljø, under og etter behandling. Det er også en møteplass og sosial arena for pasienter i samme situasjon.

Pusterommene etableres av Aktiv mot kreft. Stiftelsen gir også sykehuset midler til drift de første tre årene, mot en garanti for at sykehuset viderefører driften fra år 4.

Siden 2008 er det etablert 16 Pusterom rundt omkring i Norge. 15 er lokalisert inne på sykehusene. I tillegg ble det i 2015 etablert et utendørs Pusterom i Gaustadskogen ved Rikshospitalet. I juni 2017 ble «Pusterommet på sjøen» lansert i samarbeid med KNS i forbindelse med Færderseilasen 2017. Dette er en konkurranseseilbåt som brukere av Pusterommene og deres familie og venner kan leie seiltid på sammen med mannskap fra KNS.

Trening ved Pusterommet St. Olavs hospital, Trondheim. Foto: Ole Martin Wold.

Oversikt over etablerte Pusterom i Norge

Vi har laget en egen portal hvor du til en hver tid finner oppdatert oversikt over etablerte Pusterom i Norge. På denne siden finner du også kontaktinformasjon til det enkelte Pusterommet, samt oppdatert timeplan.

På Pusterommet setter vi fokus på det friske i pasienten. Mange føler seg sviktet av kroppen sin, og trening på Pusterommet gjør at de stoler på kroppen sin igjen.

 

Nina Firing

Kreftsykepleier og leder av kreft og lindring, Sykehuset i Vestfold

Pusterommet har, med morsom og variert trening og samvær med flotte mennesker, gitt meg noe meningsfullt å gå til under kreftbehandlingen. Det har bidratt til både fysisk og psykisk styrke til å komme meg gjennom behandlingen

 

Anne Grete Sagen

Kreftpasient og aktiv bruker av Pusterommet på Ullevål.