Vår visjon

Få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen.

Aktiv mot kreft er en privat stiftelse. Vi etablerer treningssentre på kreftsykehus i Norge (Pusterom). Vi støtter forskning på effekten av fysisk aktivitet og kreft og vi utdanner AKTIVinstruktører i samarbeid med Norges Idrettshøgskole og Oslo universitetssykehus.
Stiftelsen jobber også internasjonalt, i USA og Etiopia.

Mer om vårt arbeid her.

STØTT OSS IDAG

Hjelp oss å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen.

200,- 500,- Annet beløp

Støtt oss pr mnd.

Bli med og samle inn aktivitet søndag 23. september!

Les mer her

Innsamling på Facebook

Lag din egen Facebook-innsamling og bidra til vårt arbeid
Lag din egen innsamling på Facebook

STØTT OSS IDAG - VIPPS TIL 10191

Hjelp oss å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen.

Vårt arbeid

Pusterommet

Vi etablerer Pusterom på norske kreftsykehus. Pusterommet er et treningssenter som tilbyr tilpasset trening for kreftpasienter under og etter behandling.

Forskning

Aktiv mot kreft støtter forskning på effekten av fysisk aktivitet for kreftpasienter både i Norge og internasjonalt. Disse forskningsprosjektene bidrar til viktig kunnskap om effekten av fysisk trening, samt hvilken type trening som kan gi best mulig effekt for ulike typer kreft og behandlingsstatus.

AKTIVinstruktør

Sammen med Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus har Aktiv mot kreft etablert et studie i trening og kreft. Målet er at alle steder som tilbyr trening og fysikalsk behandling skal ha en AKTIVinstruktør.

Internasjonalt arbeid

Siden 2014 har stiftelsen eksistert som en egen non-profit organisasjon i USA, AKTIV Against Cancer Inc. Vi har et omfattende forskningssamarbeid med Memorial Sloan Kettering Cancer Centre i New York og støtter et utvekslingsprogram til Etiopia for utdanning av onkologer og kreftsykepleiere.

Aktuelle saker

AKTIVdagen 23. september

AKTIVdagen er det nye navnet på 23. september. Ambisjonen for AKTIVdagen er å samle inn aktivitet fra hele Norges befolkning med det langsiktige målet om at vi blir mer aktive hver dag. Søndag 23. september kan alle Vippse aktiviteten sin og være med på kåringen av landets mest aktive fylke.

Tusen takk til Kraftløpet!

Søndag 19. august arrangerte SK Kraft det sjuende Kraftløpet fra Hennummarka skole på tranby. Kraftløpet har vært en stabil og god støttespiller til Aktiv mot kreft siden oppstarten i 2012. 

Arendalsuka 2018: Aktiv mot kreft er på plass!

I dag starter Arendalsuka 2018, en årlig politisk festival hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folket til debatt og utforming av dagens og framtidens politikk. Helsepolitikk er blant temaene det skal snakkes mye om de neste fem dagene, og i år er Aktiv mot kreft med og retter søkelyset på temaet trening og kreft

Pusterommet

Hva er et Pusterom?

Et Pusterom er et trenings- og aktivitetssenter på sykehuset som tilbyr tilpasset fysisk aktivitet til kreftpasienter under og etter behandling. Det er også en møteplass og sosial arena for pasienter i samme situasjon. De ansatte du møter på Pusterommene har speisalkompetanse innen fysisk aktivtet og kreft.

Mer om Pusterommet her.

Om Aktiv mot kreft

Aktiv mot kreft er en privat stiftelse etablert av Helle Aanesen og Grete Waitz i 2007
Stiftelsens mål er å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Derfor etablerer vi treningsrom, eller Pusterom som vi kaller det, på kreftsykehus i Norge. Dette gjør vi fordi forskning viser at fysisk aktivitet kan være positivt for de aller fleste kreftpasienter – både under og etter behandling.

En livsviktig bevegelse

Pusterommet

Trening og kreft – samfunnsverdi

Våre fadderbedrifter

STØTT OSS IDAG

Hjelp oss å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen.

200,- 500,- Annet beløp

Støtt oss pr mnd.

Innsamling på Facebook

Lag din egen Facebook-innsamling og bidra til vårt arbeid
Lag din egen innsamling på Facebook