STØTT OSS IDAG

Hjelp oss å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen.

Ønsker du å gi en julegave?
Benytt engangsbeløp eller ta kontakt på post@aktivmotkreft.no

200,- 500,- Annet beløp

Støtt oss pr mnd.

Vår visjon

Få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen 

Aktiv mot kreft er en privat stiftelse. Vi etablerer treningssentre på kreftsykehus i Norge (Pusterom). Vi støtter forskning på effekten av fysisk aktivitet og kreft og vi utdanner AKTIVinstruktører i samarbeid med Norges Idrettshøgskole og Oslo universitetssykehus.
Stiftelsen jobber også internasjonalt, i USA og Etiopia.

Mer om vårt arbeid her.

Vårt arbeid

Pusterommet

Vi etablerer Pusterom på norske kreftsykehus. Pusterommet er et treningssenter som tilbyr tilpasset trening for kreftpasienter under og etter behandling.

Forskning

Aktiv mot kreft støtter forskning på effekten av fysisk aktivitet for kreftpasienter både i Norge og internasjonalt. Disse forskningsprosjektene bidrar til viktig kunnskap om effekten av fysisk trening, samt hvilken type trening som kan gi best mulig effekt for ulike typer kreft og behandlingsstatus.

AKTIVinstruktør

Sammen med Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus har Aktiv mot kreft etablert et studie i trening og kreft. Målet er at alle steder som tilbyr trening og fysikalsk behandling skal ha en AKTIVinstruktør.

Internasjonalt arbeid

Siden 2014 har stiftelsen eksistert som en egen non-profit organisasjon i USA, AKTIV Against Cancer Inc. Vi har et omfattende forskningssamarbeid med Memorial Sloan Kettering Cancer Centre i New York og støtter et utvekslingsprogram til Etiopia for utdanning av onkologer og kreftsykepleiere.

Aktuelle saker

Reisebrev fra New York

I starten av november reiste vi til New York for årets TCS New York City Maratohn 2018. Til sammen 35 løpere fra den norske og amerikanske stiftelsen løp for Aktiv mot kreft i år, og det ble en uforglemmelig tur, både for løpere og ledsagere. Under følger en kort oppsummering av turen vi hadde til New York.

Ny kreftforsker til New York

Forsker ved Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus, Elisabeth Edvardsen er på gjesteforskeropphold i New York. Les mer om hennes hverdag og vårt samarbeid med Kavlifondet.

Pusterommet

Hva er et Pusterom?

Et Pusterom er et trenings- og aktivitetssenter på sykehuset som tilbyr tilpasset fysisk aktivitet til kreftpasienter under og etter behandling. Det er også en møteplass og sosial arena for pasienter i samme situasjon. De ansatte du møter på Pusterommene har speisalkompetanse innen fysisk aktivtet og kreft.

Mer om Pusterommet her.

Om Aktiv mot kreft

Aktiv mot kreft er en privat stiftelse etablert av Helle Aanesen og Grete Waitz i 2007
Stiftelsens mål er å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Derfor etablerer vi treningsrom, eller Pusterom som vi kaller det, på kreftsykehus i Norge. Dette gjør vi fordi forskning viser at fysisk aktivitet kan være positivt for de aller fleste kreftpasienter – både under og etter behandling.

En livsviktig bevegelse

Pusterommet

Trening og kreft – samfunnsverdi

Våre fadderbedrifter

STØTT OSS IDAG

Hjelp oss å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen.

Ønsker du å gi en julegave?
Benytt engangsbeløp eller ta kontakt på post@aktivmotkreft.no

200,- 500,- Annet beløp

Støtt oss pr mnd.