Aktiv mot kreft

Vårt arbeid

Aktiv mot kreft jobber for å få persontilpasset trening inn som en del av kreftbehandlingen. Vi etablerer treningssentre, Pusterom på kreftsykehus i Norge. Vi støtter forskning på effekten av fysisk aktivitet og kreft og vi utdanner AKTIVinstruktører i samarbeid med Norges Idrettshøgskole og Oslo universitetssykehus. Stiftelsen jobber også internasjonalt, i USA og Etiopia. Du kan lese mer om vårt arbeid i vår 15-års brosjyre! 

Nå er det også mulig å trene digitalt med Pusterommene, hjemme fra din egen stue. Velkommen til PUSTEROMMET LIVE. 

Aktiv mot kreft

Vårt arbeid

Aktiv mot kreft jobber for å få persontilpasset trening inn som en del av kreftbehandlingen. Vi etablerer treningssentre, Pusterom på kreftsykehus i Norge. Vi støtter forskning på effekten av fysisk aktivitet og kreft og vi utdanner AKTIVinstruktører i samarbeid med Norges Idrettshøgskole og Oslo universitetssykehus. Stiftelsen jobber også internasjonalt, i USA og Etiopia. Du kan lese mer om vårt arbeid i vår 15-års brosjyre! 

Nå er det også mulig å trene digitalt med Pusterommene, hjemme fra din egen stue. Velkommen til PUSTEROMMET LIVE. 

 

 

STØTT OSS IDAG

Hjelp oss å få persontilpasset trening inn som en del av kreftbehandlingen. Ønsker du støtte oss med et annet beløp? Ta kontakt med karin@aktivmotkreft.no

 

 

100,- 200,- 300,- 500,-

Støtt oss pr mnd.

Aktuelle saker

Aktiv mot kreft – vårt arbeid

Aktiv mot kreft – vårt arbeid

Aktiv mot kreft er en privat stiftelse etablert av Helle Aanesen og Grete Waitz i 2007. Aktiv mot kreft ønsker at alle kreftpasienter skal få muligheten til å trene allerede fra den dagen de får vite om sin kreftdiagnose. Dette fordi forskning viser at pasientenes...

Høringsbrev Helse- og omsorgskomiteen 2023

Høringsbrev Helse- og omsorgskomiteen 2023

Få persontilpasset trening inn som del av kreftbehandlingen – fra diagnosetidspunktet! Aktiv mot kreft ønsker at alle kreftpasienter i hele landet skal ha samme utgangspunkt og mulighet til prehabilitering. For å få til dette trengs det både vilje og handling. Vi ber...

Aktiv mot kreft-stafetten 2023

Aktiv mot kreft-stafetten 2023

Foto: Event Partner - Circle K Tønsberg Tilbakela 800 mil – samlet inn en halv million! Spreke nordmenn fra Alta i nord til Lillesand i sør har de siste ukene løpt og syklet 7985 kilometer for kreftsaken.– Målet vårt om å klare 425 mil ble grundig knust – faktisk var...

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vårt arbeid

Pusterommet

Vi etablerer Pusterom på norske kreftsykehus. Pusterommet er et treningssenter som tilbyr tilpasset trening for kreftpasienter under og etter behandling.

Forskning

Aktiv mot kreft støtter forskning på effekten av fysisk aktivitet for kreftpasienter både i Norge og internasjonalt. Disse forskningsprosjektene bidrar til viktig kunnskap om effekten av fysisk trening, samt hvilken type trening som kan gi best mulig effekt for ulike typer kreft og behandlingsstatus.

AKTIVinstruktør

Sammen med Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus har Aktiv mot kreft etablert et studie i trening og kreft. Målet er at alle steder som tilbyr trening og fysikalsk behandling skal ha en AKTIVinstruktør.

Internasjonalt arbeid

Siden 2014 har stiftelsen eksistert som en egen non-profit organisasjon i USA, AKTIV Against Cancer Inc. Vi har et omfattende forskningssamarbeid med Memorial Sloan Kettering Cancer Centre i New York og støtter et utvekslingsprogram til Etiopia for utdanning av onkologer og kreftsykepleiere.

Pusterommet

Hva er et Pusterom?

Et Pusterom er et trenings- og aktivitetssenter på sykehuset som tilbyr tilpasset fysisk aktivitet til kreftpasienter før, under og etter behandling. Det er også en møteplass og sosial arena for pasienter i samme situasjon. De ansatte du møter på Pusterommene har spesialkompetanse innen trening og kreft.

Mer om Pusterommet her.

Om Aktiv mot kreft

Aktiv mot kreft er en privat stiftelse etablert av Helle Aanesen og Grete Waitz i 2007.
Stiftelsens mål er å få persontilpasset trening inn som en del av kreftbehandlingen. Derfor etablerer vi treningsrom, eller Pusterom som vi kaller det, på kreftsykehus i Norge. Dette gjør vi fordi forskning viser at fysisk aktivitet kan være positivt for de aller fleste kreftpasienter – både under og etter behandling.

En livsviktig bevegelse

Pusterommet

Trening og kreft – samfunnsverdi

Aktiv mot kreft – vårt arbeid

Våre fadderbedrifter

 

 

STØTT OSS IDAG

Hjelp oss å få persontilpasset trening inn som en del av kreftbehandlingen. Ønsker du støtte oss med et annet beløp? Ta kontakt med karin@aktivmotkreft.no

 

 

100,- 200,- 300,- 500,-

Støtt oss pr mnd.