Når kreftpasienten er ferdig med behandling på sykehuset er det viktig at det finnes et godt treningstilbud i nærheten av hjemstedet.

I 2014 etablerte Aktiv mot kreft sammen med Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus et deltidsstudium og valgfag for bachelorstudenter som heter Trening og kreft. Studiet ble opprettet for å øke kunnskapen om trening for mennesker som har avsluttet kreftbehandling. Alle studenter som består vil bli sertifiserte AKTIVinstruktører.

Fagansvarlige for AKTIVinstruktørstudiet, f.v: Tormod Skogstad Nilsen, Truls Raastad, Elisabeth Edvardsen og Lene Thorsen. Norges Idrettshøgskole.

AKTIVinstruktørene har spesialkompetanse i å trene mennesker som har vært igjennom kreftbehandling. Målet er at AKTIVinstruktører skal være tilgjengelige over hele landet, så flest mulig får et godt tilbud for å fortsette med fysisk trening når de er ferdigbehandlet. Noen AKTIVinstruktører jobber i det offentlige, andre på kommersielle treningssentre.

Vårt mål er at det finnes minst en AKTIVinstruktør alle steder der det tilbys fysisk aktivitet i Norge!

Utdannede AKTIVinstruktører får tilgang til et eget facebookforum med forskningsartikler, faglige diskusjoner m.m. I tillegg får man invitasjon til en årlig fagdag med spennende temaer og forelesere.

 

Oversikt over AKTIVinstruktører i Norge

Vi har opprettet en fylkesvis oversikt over hvor utdannede AKTIVinstruktører befinner seg i Norge. Benytt knappevalget under for å finne din nærmeste AKTIVinstruktør.

Mer info om studiet

Vil du vite mer om studiet kan du lese om det på Norges idrettshøgskoles hjemmeside eller ta kontakt med NIH v/Tormod S. Nilsen 

Klikk her for å laste ned informasjonsbrosjyren om AKTIVinstruktørstudiet

Du kan også finne AKTIVinstruktører i appen “Memento U“. I appen kan du booke timer, delta i treningsgrupper og bli med på ulike arrangement i ditt nærmiljø. Las ned Memento U  her og finn en AKTIVinstruktør nær deg.