Vårt arbeid

Aktiv mot kreft jobber for å få persontilpasset trening inn som en del av kreftbehandlingen. Vi etablerer treningssentre, Pusterom på kreftsykehus i Norge. Vi støtter forskning på effekten av fysisk aktivitet og kreft og vi utdanner AKTIVinstruktører i samarbeid med Norges Idrettshøgskole og Oslo universitetssykehus. Stiftelsen jobber også internasjonalt, i USA og Etiopia.

Du kan lese mer om vårt arbeid i vår 15-års brosjyre! 

Pusterommet

AKTIVinstruktør

Internasjonalt

Forskning

Vår visjon: Få persontilpasset trening inn som en del av kreftbehandlingen!

Vi ønsker at kreftpasienter skal få muligheten til å trene allerede fra den dagen de får vite om sin kreftdiagnose. Dette fordi forskning viser at pasientenes fysiske form ser ut til å spille en rolle i hvor godt man tåler kreftbehandlingen, – og det er aldri for sent å begynne å trene.

Under ser du en modell av det vi jobber for å få til, nemlig å integrere trening i hele pasientforløpet. Vi kaller det AKTIV pasientforløp og skissen ble overlevert helseministeren under åpningen av Pusterommet i Stavanger i oktober 2017.

 

 

STØTT OSS IDAG

Hjelp oss å få persontilpasset trening inn som en del av kreftbehandlingen. Ønsker du støtte oss med et annet beløp? Ta kontakt med karin@aktivmotkreft.no

 

 

100,- 200,- 300,- 500,-

Støtt oss pr mnd.