Historien

 2007

 • Aktiv mot kreft stiftet av
  Grete Waitz og Helle Aanesen.

2008

 • GoAKTIV og arrangementskonseptet
  TeamAKTIV.
 • Åpner Pusterommet på
  Haukeland universitetssykehus
  med gavemidler fra Grieg
  Foundation.

2009

 • Signerer 5-års avtale med adidas
  International, under VM i friidrett i
  Berlin.
 • Finansierer driften av Pusterommet
  på Ullevål sykehus.

2010

 • Gjensidigestiftelsen gir midler til
  etablering av nye Pusterom og
  forskningsprosjekt på fysisk
  aktivitet og kreft.
 • Åpner Pusterommet på Sykehuset
  i Telemark.

2011

 • Overrekker PET/CT-skanner til
  Oslo universitetssykehus, Ullevål.
 • Åpner Pusterommet på Sykehuset
  Innlandet, Gjøvik.
 • Grete Waitz sovner inn 19. april.
 • Oslo Skishow arrangeres for første
  gang på Rådhusplassen – til inntekt
  for Aktiv mot kreft.
 • Gir ultralydapparat med navigasjonsteknologi
  (KOELIS) til Oslo universitetssykehus,
  Aker.
 • Mottar Achievement Award fra det
  Norsk Amerikanske Handelskammer
  i New York.
 • Gjensidigestiftelsen gir midler til
  forskningsprosjektet EBBA II.
  Bente Skari blir hovedambassadør

2012

 • Re-åpner Pusterommet på Oslo
  universitetssykehus, Ullevål i nye lokaler.
 • Åpner Pusteromtilbud på Oslo
  universitetssykehus, Radiumhospitalet
  i provisoriske lokaler.
 • Lanserer nettsidene pusterommene.no.
  Deltar i kronerulling som resulterer
  i PET/CT-skanner til St. Olavs hospital
  i Trondheim.
 • Gir nytt stråleutstyr til Oslo universitetssykehus.

2013

 • Offisiell åpning av utvekslingsprogrammet
  mellom Oslo
  universitetssykehus og Black Lion
  Hospital i Etiopia om utdanning
  av kreftleger.
 • Åpner Pusterommet på St. Olavs
  hospital i Trondheim.
 • Driftsmidler til Pusterommene
  kommer inn i statsbudsjettet.
 • Lanserer studiet «Trening og
  kreft» i samarbeid med OUS
  og NIH, som utdanner AKTIVinstruktører.
 • Gir betydelige midler til
  forskningsprosjektet PHYS-CAN
  ved Haukeland.

2014

 • Etablerer AKTIV Against Cancer
  Inc. i USA.
 • Åpner Pusterommet på
  Ringerike sykehus.
 • Gjensidigestiftelsen innvilger
  søknad om midler til flere
  Pusterom

2015

 • Åpner Pusterommet på Sykehuset
  Vestfold i Tønsberg.
 • Åpner Pusterommet på Ahus.
 • Åpner det første Pusterommet
  utendørs – Pusterommet
  i skogen – ved Rikshospitalet.
 • Åpner Pusterommet på
  Ålesund sjukehus.
 • Åpner Pusterommet på
  Bærum sykehus.
 • Den første AKTIV Against
  Cancer Award tildeles Mary
  Wittenburg i USA.

2016

 • Avtalen med adidas
  International fornyes med
  ytterligere fem år.
 • Re-åpner Pusterommet på
  Radiumhospitalet i nyoppussede
  lokaler.
 • Åpner Pusterommet på
  Kongsberg sykehus.
 • Mottar prisen «Årets samhandlere
  2016» sammen med Oslo
  universitetssykehus og Sagene
  Frisklivsentral.
 • Utvider utvekslingsprogrammet
  i Etiopia til også å utdanne
  kreftsykepleiere.
 • Kavlifondet gir midler til forskningsog
  utvekslingssamarbeid med
  MSKCC i New York.
 • Den andre AKTIV Against Cancer
  Award tildeles Meb Keflzighi i USA.

2017

 • Åpner Pusterommet i Drammen.
 • Åpner Pusterommet på
  Kristiansund sykehus.
 • Åpner Pusterommet på
  Stavanger universitetssykehus.
 • Lanserer Pusterommet på
  sjøen sammen med KNS.
 • I Etiopia ble de første 5 onkologene og 8 kreftsykepleierne utdannet i utvekslingsprogrammet mellom OUS/Oslo Met og Black Lion Hospital/Addis Ababa University
 • Kavlifondet innvilger en stor søknad som muliggjør forskningssamarbeid med Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) og utvekslingsprogram for norske forskere innen Exercise Oncology

 • Bulk Infrastructure blir ny fadderbedrift
 • Markerer ti år med høy puls
  for en god sak.

2018

 • Lansering av rapporten
  “Samfunnsverdien av trening for kreftrammede”
  i samarbeid med Bristol-Myers Squibb og Oslo Economics.
 • I Etiopia ble utliggere fire onkologer og seks kreftsykepleiere utdannet i utvekslingsprogrammet som i hovedsak er finansiert av Aktiv mot kreft

 • Til sammen 400 AKTIVinstruktører utdannet
 • Utvidelse og oppgradering av Pusterommet på Haukeland Universitetssykehus, Bergen

 • Dr. Jordan Metzl vinner AKTIV Against Cancer Award.
 • Kikkan Randall vinner AKTIV Against Cancer
  Inspiration Award
 • Mustad Eiendom blir ny fadderbedrift

2019

 • Aubrey Barr, Chip Gaines og Jeff Rochford fikk
  AKTIV Against Cancer Award.
 • “Hvorfor ikke være Aktiv mot kreft” – Arendalsuka.
 • I Etiopia fortsetter utvekslingsprogrammet som
  utdanner flere onkologer og kreftsykepleiere.
 • AKTIVdagen 2019 – “Hvor viktig er trening for kreftpasienter”.
 • Helle Aanesen ble Årets Ladejarl.
 • Til sammen 500 AKTIVinstruktører
 • 23. September er
  fra 2019 AKTIVdagen i almanakkforlaget
 • Merck og Sanofi blir nye fadderbedrifter

2020

 • Verdens kreftdag markeres med besøk av statsminister Erna Solberg på Pusterommet Ahus
 • Covid-19 (Alle Pusterom stenger)
  Pusterommet HJEMME og Pusterommet LIVE lanseres
 • Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029:
  “Integrere fysisk aktivitet i relevante
  pakkeforløp og faglige retningslinjer”
 • Arendalsuka – “Bootcamp for helhetlig kreftbehandling”
 • Arrangerer vår første charity golfturnering
 • AKTIVdagen – “Hvordan unngå at folkehelsa går 71° rett vest”
 • Til sammen 570 AKTIVinstruktører utdannet
 • 2 nye fadderbedrifter- Cisco og GlaxoSmithKline

 

 

 

2021

 • David Linn fikk AKTIV Against Cancer Award
 • Vi hyller Grete Waitz – 10 år etter
 • Arendalsuka – “Digital inspirasjon i koronaens tid” og “Hvor lenge må vi vente egentlig?”
 • Golfturneringen arrangeres for andre år på rad
 • Lanserer UT Pusterommet sammen med DNT og Devold på AKTIVdagen
 • 635 nye AKTIVinstruktører
 • 1 ny fadderbedrift – MSD