2007

Aktiv mot kreft stiftet av
Grete Waitz og Helle Aanesen.

2008

GoAKTIV og arrangementskonseptet
TeamAKTIV.
Åpner Pusterommet på
Haukeland universitetssykehus
med gavemidler fra Grieg
Foundation.

2009

Signerer 5-års avtale med adidas
International, under VM i friidrett i
Berlin.
Finansierer driften av Pusterommet
på Ullevål sykehus.

2010

Gjensidigestiftelsen gir midler til
etablering av nye Pusterom og
forskningsprosjekt på fysisk
aktivitet og kreft.
Åpner Pusterommet på Sykehuset
i Telemark.

2011

Overrekker PET/CT-skanner til
Oslo universitetssykehus, Ullevål.
Åpner Pusterommet på Sykehuset
Innlandet, Gjøvik.
Grete Waitz sovner inn 19. april.
Oslo Skishow arrangeres for første
gang på Rådhusplassen – til inntekt
for Aktiv mot kreft.
Gir ultralydapparat med navigasjonsteknologi
(KOELIS) til Oslo universitetssykehus,
Aker.
Mottar Achievement Award fra det
Norsk Amerikanske Handelskammer
i New York.
Gjensidigestiftelsen gir midler til
forskningsprosjektet EBBA II.
Bente Skari blir hovedambassadør

2012

Re-åpner Pusterommet på Oslo
universitetssykehus, Ullevål i nye lokaler.
Åpner Pusteromtilbud på Oslo
universitetssykehus, Radiumhospitalet
i provisoriske lokaler.
Lanserer nettsidene pusterommene.no.
Deltar i kronerulling som resulterer
i PET/CT-skanner til St. Olavs hospital
i Trondheim.
Gir nytt stråleutstyr til Oslo universitetssykehus.

2013

Offisiell åpning av utvekslingsprogrammet
mellom Oslo
universitetssykehus og Black Lion
Hospital i Etiopia om utdanning
av kreftleger.
Åpner Pusterommet på St. Olavs
hospital i Trondheim.
Driftsmidler til Pusterommene
kommer inn i statsbudsjettet.
Lanserer studiet «Trening og
kreft» i samarbeid med OUS
og NIH, som utdanner AKTIVinstruktører.
Gir betydelige midler til
forskningsprosjektet PHYS-CAN
ved Haukeland.

2014

Etablerer AKTIV Against Cancer
Inc. i USA.
Åpner Pusterommet på
Ringerike sykehus.
Gjensidigestiftelsen innvilger
søknad om midler til flere
Pusterom

2015

Åpner Pusterommet på Sykehuset
Vestfold i Tønsberg.
Åpner Pusterommet på Ahus.
Åpner det første Pusterommet
utendørs – Pusterommet
i skogen – ved Rikshospitalet.
Åpner Pusterommet på
Ålesund sjukehus.
Åpner Pusterommet på
Bærum sykehus.
Den første AKTIV Against
Cancer Award tildeles Mary
Wittenburg i USA.

2016

Avtalen med adidas
International fornyes med
ytterligere fem år.
Re-åpner Pusterommet på
Radiumhospitalet i nyoppussede
lokaler.
Åpner Pusterommet på
Kongsberg sykehus.
Mottar prisen «Årets samhandlere
2016» sammen med Oslo
universitetssykehus og Sagene
Frisklivsentral.
Utvider utvekslingsprogrammet
i Etiopia til også å utdanne
kreftsykepleiere.
Kavlifondet gir midler til forskningsog
utvekslingssamarbeid med
MSKCC i New York.
Den andre AKTIV Against Cancer
Award tildeles Meb Keflzighi i USA.

2017

Åpner Pusterommet i Drammen.
Åpner Pusterommet på
Kristiansund sykehus.
Åpner Pusterommet på
Stavanger universitetssykehus.
Lanserer Pusterommet på
sjøen sammen med KNS.
Markerer ti år med høy puls
for en god sak.

2018

Lansering av rapporten
«Samfunnsverdien av trening for kreftrammede»
i samarbeid med
Bristol-Myers Squibb og Oslo Economics.
De første legene utdannet
i utvekslingsprogrammet mellom
OUS og Black Lion Hospital,
finansiert av Aktiv mot kreft,
er i full jobb som
onkologer i Addis Ababa.
400 AKTIVinstruktører utdannet
10 års jubileum i Bergen
og utvidet Pusteom
5 års jubileum i Trondheim 
23. September er
fra 2019 AKTIVdagen.
Dr. Jordan Metzl
vinner AKTIV Against Cancer Award.
Kikkan Randall vinner
AKTIV Against Cancer
Inspiration Award.
AKTIVkontor

2019

Aubrey Barr,
Chip Gaines og
Jeff Rochford fikk
AKTIV Against Cancer Award. 
«Hvorfor ikke være
Aktiv mot kreft» – Arendalsuka.
I Etiopia fortsetter
utvekslingsprogrammet som
utdanner flere onkologer
og kreftsykepleiere.
AKTIVdagen 2019 –
«Hvor viktig er trening for kreftpasienter».
Helle Aanesen ble
Årets Ladejarl.
500 AKTIVinstruktører