Bakgrunnen for AKTIVvenn. 
 
Siden 2019 har avdelingen for blodsykdommer på Rikshospitalet behandlet pasienter med kreft i blod og benmarg med stamcelletransplantasjon i avansert hjemmesykehus (AHS). Det vil si at pasienter reiser hjem etter stamcelletransplantasjonen, dersom de bor under 45 minutter unna sykehuset, og får besøk av sykepleier daglig i hjemmet. Det har vært veldig vellykket og pasientene ønsker dette selv siden de kan ha lange sykehusopphold, 4- 6 uker. I 2020 utvidet de konseptet og skaffet 4 leiligheter slik at pasienter som kommer fra hele landet skal kunne få samme mulighet, å bo hjemme.

Det de ser ar at pasienter som bor hjemme, med en omsorgsperson, klarer seg bedre en pasientene som er på sykehuset, som fort blir passifisert. Pasienter i AHS er mer aktive i hverdagen og det er en viktig faktor. Derfor har de startet opp et prosjekt på avdelingen for de inneliggende pasientene: Tre ganger i uken tas pasientene med ut på tur i nærområdet. Ca. 30-60 minutter hvor det også blir gjort øvelser underveis. Dette prosjektet er tidskrevende for en allerede aktiv og travel avdeling, noe som førte til en fantastisk samarbeidsmulighet for avdelingen og Aktiv mot kreft.

Sammen  har vi nå opprettet prosjektet AKTIVvenn. Dette er et frivillighetsprosjekt hvor målet er å få frivillige til å hjelpe pasienter ved avdelingen ut på tur i frisk luft. Så langt har prosjektet fått veldig positiv respons fra frivillige i nærområdet, og vi setter i gang med det hele allerede 30. mai 2023.

 
Hva skal til for å bli en AKTIVvenn?
– Tid minst en gang i uken til å gå tur (mandager, onsdager eller fredager fra 10.30-12.30)
– Godt humør og positiv innstilling
– Muligheten til å bidra ukentlig over en viss periode
 
Vil du bli AKTIVvenn? Fyll ut skjema under.