Vi har vært på seminar-turne

Vi har vært på seminar-turne sammen med en av våre fadderbedrifer. Vi har på nyåret gjennomført fire seminarer. Det er første gang vi har gjort en slik turne. Målsetningen med seminarene har vært å samle fastleger, sykehus leger, forløpskoordinatorer, pasienter og pårørende og overbringe erfaring og kunnskap om tema trening og kreft. Vi har hatt foredragsholdere som har snakket om siste innen forskningen. Mye spennende og nytt som skjer innen forskningsfeltet trening og kreft. Vi har også fått brukere av Pusterom til å si noe om hva trening og Pusterommet har betydd for dem som kreftpasienter. Dette er sterke og nære historien som viser hverdagen og virkeligheten fra en pasient sin side. Vi har også presentert tilbudet som AKTIVinstruktør bidrar med, og litt hva en AKTIVinstruktør er for noe. En AKTIVinstruktør er viktig for å følge opp pasienter som enten bor for langt unna et Pusterom, eller er ferdig med å trene på Pusterommet.

I tillegg til det faglige innholdet har det også være besøk og omvisning på de ulike Pusterommene.

Vi besøkte følgende steder:

  • Stavanger sykehus
  • Kristiansund sjukehus
  • St. Olavs hospital i Trondheim
  • Bærum sykehus

Dette var et initiativ som har gitt oss gode tilbakemeldinger – og målet må være å kunne gjøre dette igjen.

Tusen takk til alle som møtte opp. Både pasienter og helsepersonell. Det var fire inspirerende dager med påfyll for oss alle.