Etiopia

Aktiv mot kreft har hatt nært samarbeid med Oslo universitetssykehus (OUS) siden etableringen av stiftelsen i 2007. Et av samarbeidsprosjektene omfatter utdanning av onkologer i Etiopia, et land med ca110 millioner innbyggere og som i 2012 kun hadde tre spesialister til å behandle kreft.

Kreftoverleger fra OUS som er i lønnet utdanningspermisjon reiser til Black Lion Hospital i Addis Ababa i Etiopia og spesialiserer leger innen onkologi. De første seks legene ble rekruttert til det fireårige programmet i 2013, og nye leger blir tatt opp hvert år. I 2017 er 30 etiopiske kreftleger under utdanning. For å sikre at arbeidskraften blir i Etopia, får legene betalt sin opplæringsplass av sykehuset de er ansatt ved. De må da forplikte seg til å jobbe der i minimum fem år etter endt spesialisering. Målet er at programmet skal kunne videreføres uten hjelp fra Norge etter 5–7 år. I 2016 utvidet OUS og Aktiv mot kreft samarbeidet til også å omfatte utdannelse av kreftsykepleiere i Etiopia. Foreløpig finnes det ingen kreftsykepleiere i landet. Aktiv mot kreft finansierer disse prosjektene, med unntak av lønnen til kreftoverlegene som er i lønnet permisjon. Dette er et internasjonalt prosjekt som dekkes av inntektene stiftelsen får fra adidas. Haile Gebrselassie, det mannlige motsykket til Grete Waitz i «stallen» til adidas, er derfor en naturlig og engasjert ambassadør for dette samarbeidet.

 

VG Helg om prosjektet

Les artikkelen i VG Helg fra 2015 om kreft i Etiopia og utdanningsprosjektet Aktiv mot kreft er med på å støtte.

VGHELG
Kreft i Etiopia. Landet har kun tre kreftleger fordelt på over 90 millioner innbyggere.
Chernet Tarekega (9) ligger i simulator for å forberede doseplan til stråleterapi. Han har hjernekreft og har allerede mistet en del av synet.
Foto: JØRGEN BRAASTAD, VG