Pusterommet Ullevål
(Oslo Universitetssykehus)

Kontaktinformasjon

Oslo universitetssykehus, avd. Ullevål, Kreftsenteret
Kirkeveien 166
0450 Oslo
Tlf. 94 79 81 04 – og kontortelefon er 23 02 66 16

Sykehusets hjemmeside: oslo-universitetssykehus.no

Du kan også følge økter fra ulike Pusterom på Pusterommet LIVE. Klikk her for å delta LIVE. 

Pusterommet Ullevål sykehus

Pusterommet er et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter. Her kan du få veiledning og tilrettelagt fysisk aktivitet, individuelt og i grupper, under og i en begrenset periode etter kreftbehandling. Pusterommet retter oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring, både fysisk og psykisk, i forbindelse med kreftsykdom.