Pusterommet Tromsø

 

Kontaktinformasjon
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)
Sykehusveien 38
9016, Tromsø

 

Pusterommet Tromsø åpner 28. oktober! Mer informasjon om tilbudene kommer. 

Pusterommet er et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter. Her kan du få veiledning og tilrettelagt fysisk aktivitet, individuelt og i grupper, før, under og i en begrenset periode etter kreftbehandling. Pusterommet retter oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring, både fysisk og psykisk, i forbindelse med kreftsykdom.

Pusterommet Bærum Sylehus