Trening med mening – aktivitet og trening ved kreftsykdom

Ingvild Vernum Amundsen, spesialfysioterapeut ved Pusterommet Oslo universitetssykehus:

Å få en kreftsykdom innebærer en stor omveltning i livet og kan gi betydelige utfordringer både kroppslig og mentalt. De senere år har det vært en økende bevissthet omkring betydningen av aktivitet og trening ved kreft og hvilken innvirkning det kan ha for fysisk og psykisk mestring av sykdom og behandling.

Les mer her