La ditt hjerte banke videre for din hjertesak.

For alle organisasjoner er testamentariske gaver et kjærkomment tilskudd.

Når du skriver et testamente får du en mulighet til å planlegge for tiden etter deg selv og sikre at din arv forvaltes etter dine ønsker. Det betyr at dersom du har en hjertesak eller et område som har vært viktig for deg gjennom livet, så kan du også la ditt engasjement vises videre.

En testamentarisk gave til Aktiv mot kreft hjelper kreftpasienter til å stå bedre rustet i en tøff tid. En gave bidrar til vårt arbeid med å bygge Pusterom (treningsrom) for kreftpasienter på norske sykehus.  I tillegg støtter det forskning på området trening og kreft. Forskning viser at kreftpasienter som trener under og etter behandling kan oppleve bedre livskvalitet og mestring. En testamentarisk gave er en investering i fremtiden. En investering i din hjertesak slik at de som kommer i våre fotspor kan få litt mer støtte og hjelp videre i livet.