Testamentariske – og minnegaver

TESTAMENTARISKE GAVER

For alle organisasjoner er testamentariske gaver et kjærkomment tilskudd.

Når du skriver et testamente får du en mulighet til å planlegge for tiden etter deg selv og sikre at din arv forvaltes etter dine ønsker. Det betyr at dersom du har en hjertesak eller et område som har vært viktig for deg gjennom livet, så kan du også la ditt engasjement vises videre.

En testamentarisk gave til Aktiv mot kreft hjelper kreftpasienter til å stå bedre rustet i en tøff tid. En gave bidrar til vårt arbeid med å bygge Pusterom (treningsrom) for kreftpasienter på norske sykehus.  I tillegg støtter det forskning på området trening og kreft. Forskning viser at kreftpasienter som trener under og etter behandling kan oppleve bedre livskvalitet og mestring. En testamentarisk gave er en investering i fremtiden. En investering i din hjertesak slik at de som kommer i våre fotspor kan få litt mer støtte og hjelp videre i livet.

OPPRETT TESTAMENT

Merk! Du blir videresendt til vår samarbeidspartner arv.no for opprettelse av testament.

MINNEGAVER

I stedet for blomster velger mange å gi en minnegave til et veldedig formål. Å gi et bidrag til Aktiv mot krefts arbeid er med på å skape bedre forhold for kreftrammede, samtidig som man hedrer den som har gått bort.

Vi svarer deg gjerne på spørsmål du skulle ha vedrørende minne- og testamentariske gaver. Ring +47 23 89 64 88 eller send til post@aktivmotkreft.no

Praktisk informasjon til pårørende som ønsker en minnegave til Aktiv mot kreft

Det er veldig fint om pårørende kontakter oss i forkant av bisettelsen/begravelsen på telefon 23 89 64 88 eller mail post@aktivmotkreft.no Vi vil gjerne vite avdødes navn og få kontaktinformasjon til nærmeste pårørende.

I etterkant sender vi et minnekort til nærmeste pårørende. Her står navnet på alle som har gitt i avdødes minne. Beløp fra hver enkelt oppgir vi ikke, men vi oppgir den totale summen som er kommet inn.

Informasjon til de som ønsker å gi en minnegave til Aktiv mot kreft
 • Benytt vårt skjema for donasjon av engangsbeløp
 • Skriv «Minnegave i anledning Fornavn Etternavns bortgang» i kommentarfeltet i skjemaet.

Du kan også benytte overføring via nettbank

 • Benytt vårt kontonummer; 8101.18.88704
 • Merk innbetalingen med «Minnegave i anledning Fornavn Etternavns bortgang»

Informasjon om skattefradrag

 • Alle bidrag over 500,- inntil 40.000,- er fradragsberettiget.
 • For å få skattefradrag må vi vite givers navn, adresse og fødselsnummer. Vi sender informasjon videre til skattemyndighetene.

   

   STØTT OSS IDAG

   Hjelp oss å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen.

   200,- 500,- Annet beløp

   Støtt oss med et engangsbeløp.