Bedrifter

La din bedrift støtte en god sak!

Aktiv mot kreft tilbyr avtaler med næringslivet gjennom fadderbedrifts- eller støtteavtaler. Et samarbeid med Aktiv mot kreft innebærer blant annet at det legges til rette for at de ansatte skal være i fysisk aktivitet, samtidig som bedriften støtter stiftelsens arbeid og tar sosialt ansvar. Samarbeidsbedrifter er viktige bidragsytere til stiftelsens formål.

Mange bedrifter har i dag en uttalt strategi for sosialt ansvar, også kalt CSR – Corporate Social Responsibility, som er en del av bedriftens identitet, kultur og strategiske posisjon. Dette baserer deg ofte på et verdigrunnlag som skal og bør gjenspeile seg i bedriften.

Aktiv mot kreft er samarbeidspartner for flere firmaer i næringslivet i dag. Samarbeidet kan gi bedriften høyere status, og skape stolthet og engasjement internt, ved at det synliggjør hvordan bedriften tar et aktivt ansvar for å få trening inn som del av kreftbehandlingen i Norge. Dette er med å bygge en positiv og samlende bedriftskultur.

Aktiv mot kreft bidrar til promotering og synlighet av samarbeidsbedriften gjennom sine kanaler. Avtalestørrelsen baseres på antall ansatte i bedriften.

Klikk her for en oversikt over våre Fadderbedrifter.

Skikurs for Fadderbedifter, Linderudkollen Oslo.

Effekten i bedriften kan være:

  • Friskere, samt mer og høyere aktivitet hos ansatte
  • Internt engasjement og eierskap i en sak som berører alle
  • Felles engasjement mot felles mål – f eks. Oslo Maraton
  • Aktiv mot kreft bidrar med motivasjon og inspirasjon, og premierer innsats.

Våre samarbeidsbedrifter er en viktig bidragsyter til:

  • å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen
  • etablering av flere Pusterom i Norge
  • utdanning av flere AKTIVinstruktører
  • viktig forsking på fysisk aktivitet og kreft

 

Vil du vite mer om et samarbeid – ta gjerne kontakt med oss

Marianne Mæhlum

Leder inntektsbringende arbeid

934 35 555 / marianne@aktivmotkreft.no