Bli fadderbedrift

La din bedrift være aktiv for en god sak!

Aktiv mot kreft har samarbeid med ulike aktører i næringslivet i form av fadder – og støttebedriftsavtaler. Et samarbeid med oss innebærer at det motiveres til fysisk aktivitet hos de ansatte, samtidig som bedriften støtter stiftelsens arbeid og tar sosialt ansvar.

Mange bedrifter har i dag en uttalt strategi for sosialt ansvar, også kalt CSR – Corporate Social responsibility, som en del av bedriftens identitet, kultur og strategiske posisjon. Denne gjenspeiles ofte i bedriftens verdigrunnlag. Et samarbeid med Aktiv mot kreft gir bedriften mulighet til å synliggjøre dette sosiale ansvaret, og kan gi bedriften høyere status i markedet. Det skaper også stolthet og engasjement internt, og er med på å bygge en positiv og samlende bedriftskultur.

Vi har gjennom året en rekke morsomme og aktive arrangement for de ansatte i fadderbedriftene våre som skikurs, tennisdag, simulatorgolf, padlekurs mm. Sammen med våre ambassadører stiller vi gjerne opp på interne samlinger og konferanser for å motivere og stimulere til fysisk aktivitet blant de ansatte. «En aktiv ansatt er en god ansatt».

Vi håper din bedrift vil med å bidra til

 • å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen
 • etablering av flere Pusterom i Norge
 • utdanning av flere AKTIVinstruktører
 • viktig forskning på fysisk aktivitet og kreft.

Klikk her for en oversikt over våre Fadderbedrifter.

Skikurs for Fadderbedrifter, Linderudkollen Oslo.

Et bedriftssamarbeid kan bidra til:

 • Friskere og mer aktive ansatte
 • Internt engasjement og eierskap til en sak som berører alle
 • Felles engasjement mot felles mål – f eks. deltagelse i Oslo Maraton eller Holmenkollmarsjen

Våre samarbeidsbedrifter er viktige bidragsytere til:

 • å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen
 • etablering av flere Pusterom i Norge
 • utdanning av flere AKTIVinstruktører
 • viktig forskning på fysisk aktivitet og kreft

 

Vil du vite mer om et samarbeid – ta gjerne kontakt med oss

Karin Hjelle Dalbak

Karin Hjelle Dalbak

Administrasjonssjef

922 51 200 / karin@aktivmotkreft.no