Bedrifter

La din bedrift støtte en god sak!

Aktiv mot kreft tilbyr avtaler med næringslivet gjennom fadderbedrifts- eller støtteavtaler. Et samarbeid med Aktiv mot kreft innebærer blant annet at bedriftens ansatte skal bli mer fysisk aktive samtidig som bedriften støtter stiftelsens arbeid og tar sosialt ansvar. Samarbeidsbedrifter er viktige bidragsytere til stiftelsens formål.

Mange bedrifter har i dag en uttalt strategi for sosialt ansvar, også kalt CSR – Corporate Social Responsibility. For mange er dette samfunnsansvaret en del av bedriftens identitet, kultur og strategiske posisjon. Dette baserer deg ofte på et verdigrunnlag som skal og bør gjenspeile seg i bedriften.

Aktiv mot kreft er samarbeidspartner for flere firmaer i næringslivet i dag. Samarbeidet kan gi bedriften høyere status, ved at det synliggjør hvordan bedriften tar et aktivt ansvar for å få trening inn som del av kreftbehandlingen i Norge. Det er også med å bygge en positiv og samlende bedriftskultur.

Aktiv mot kreft bidrar til promotering og synlighet av samarbeidsbedriften gjennom sine kanaler. Avtalestørrelsen baseres på antall ansatte i bedriften.

Klikk her for en oversikt over våre Fadderbedrifter.

Skikurs for Fadderbedifter, Linderudkollen Oslo.

Effekten i bedriften kan være:

  • Friskere, samt mer og høyere aktivitet hos ansatte
  • Internt engasjement og eierskap i en sak som berører alle
  • Felles engasjement mot felles mål – f eks. Oslo Maraton
  • Aktiv mot kreft bidrar med motivasjon og inspirasjon, og premierer innsats.

Våre samarbeidsbedrifter er en viktig bidragsyter til:

  • å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen
  • etablering av flere Pusterom i Norge
  • utdanning av flere AKTIVinstruktører
  • viktig forsking på fysisk aktivitet og kreft

 

Vil du vite mer om et samarbeid – ta gjerne kontakt med oss

Marianne Mæhlum

Leder inntektsbringende arbeid

934 35 555 / marianne@aktivmotkreft.no