Bedriftsamarbeid

La din bedrift støtte en god sak!

Aktiv mot kreft har samarbeid med ulike aktører i næringslivet i form av fadder – og støttebedriftsavtaler. Et samarbeid med Aktiv mot kreft innebærer blant annet at det motiveres til fysisk aktivitet blant de ansatte, samtidig som bedriften støtter stiftelsens arbeid og tar sosialt ansvar. Samarbeidsbedriftene er viktige bidragsytere til at stiftelsen kan innfri sine forpliktelser og oppnå sine mål.

Mange bedrifter har i dag en uttalt strategi for sosialt ansvar, også kalt CSR – Corporate Social Responsibility, som en del av bedriftens identitet, kultur og strategiske posisjon. Denne gjenspeiles ofte i bedriftens verdigrunnlag.

Et samarbeid med Aktiv mot kreft gir bedriften mulighet til å synliggjøre dette sosiale ansvaret, og kan gi bedriften høyere status i markedet. Det skaper også stolthet og engasjement internt, og er med å bygge en positiv og samlende bedriftskultur.

Aktiv mot kreft bidrar til promotering av sine samarbeidspartnere gjennom nettsidene våre og på Facebook.

Klikk her for en oversikt over våre Fadderbedrifter.

Skikurs for Fadderbedrifter, Linderudkollen Oslo.

Et bedriftssamarbeid kan bidra til:

  • Friskere og mer aktive ansatte
  • Internt engasjement og eierskap til en sak som berører alle
  • Felles engasjement mot felles mål – f eks. deltagelse i Birken, Oslo Maraton eller Holmenkollmarsjen

Våre samarbeidsbedrifter er viktige bidragsytere til:

  • å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen
  • etablering av flere Pusterom i Norge
  • utdanning av flere AKTIVinstruktører
  • viktig forskning på fysisk aktivitet og kreft

 

Vil du vite mer om et samarbeid – ta gjerne kontakt med oss

Helle Aanesen

Leder inntektsbringende arbeid

932 70 707 / helle@aktivmotkreft.no