Pusterommet St. Olav

Vi har fått digitalt bookingsystem. Med en brukerprofil i påmeldings­systemet, får du lett tilgang og oversikt over alle gruppetimene våre.

Både påmelding og avmelding foregår i bookingsystemet. 

www.vsprstolav.onlinebooq.net

Fra 01.09.2021 starter vi med henvisning fra lege til alle våre tilbud. Sykehuslege sender en kort henvisning om at «det er ønskelig med oppfølging fra Pusterommet» til postkassen «henvisninger Pusterommet» (Kreftklinikken). Fastlege sender til «onkologi St. Olavs hospital» og merker henvisningen med «Pusterommet».

Fra 01.01.2022 blir det egenandel på våre tilbud (inngår i frikort).

 

Bestill dine timer i vår portal www.vsprstolav.onlinebooq.net

 

 

Kontaktinformasjon

St. Olavs Hospital – Universitetssykehuset i Trondheim
Mauritz Hansens gt. 1F
7030 Trondheim
Tlf. 993 59 377 – 72 82 63 30
Mail: Pusterommet@stolav.no
Sykehusets hjemmeside: stolav.no

Pusterommet er åpent mandag til fredag kl. 09.00-15.00.

Vi tilbyr kartleggingssamtaler, treningsveileding, egentrening og gruppetrening.

Egentrening bookes til to personer av gangen som disponerer salen i 60 min.

Kristine

Kristine

Louise

Pusterommet St. Olav

Pusterommet er et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter. Her kan du få veiledning og tilrettelagt fysisk aktivitet, individuelt og i grupper, før, under og etter kreftbehandling. Pusterommet retter oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring, både fysisk og psykisk, i forbindelse med kreftsykdom.
____________________________________________________________________________________

Ta kontakt så hjelper vi deg i gang