Velkommen til oss!

Vi er en del av Kreftklinikken ved St. Olavs hospital og tilbyr oppfølging fra pasienter i hele Midt-Norge.

Tilbudet vårt krever henvisning fra sykehus- eller fastlege. Henvisningen sendes til onkologi ved St. Olavs hospital og merkes med Pusterommet.

Etter innkomstsamtale får du tilgang til å bestille treningstimer i Helsa Mi.

Vi tilbyr 6 måneders oppfølging. Det er egenandel på tilbudet som inngår i frikortordningen.

Kontaktinformasjon

St. Olavs Hospital
Mauritz Hansens gt. 1F
7030 Trondheim

Telefon 993 59 377
Epostl: Pusterommet@stolav.no
Sykehusets hjemmeside: stolav.no

Facebook: Vardesenteret og Pusterommet St. Olavs hospital

Pusterommet er åpent mandag til torsdag kl. 09.00-15.00, fredag 09.00-14.00

Hjemme trening:

Innendørs styrke: https://www.youtube.com/watch?v=bsRNqd_TL1U

Utendørs styrke: https://www.youtube.com/watch?v=5iJftvWtGTo

Balanse: https://www.youtube.com/watch?v=bzfiJk-IthQ

Kristine

Kristine

Louise

Pusterommet St. Olav

Pusterommet er et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter. Her kan du få veiledning og tilrettelagt fysisk aktivitet, individuelt og i grupper, før, under og etter kreftbehandling. Pusterommet retter oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring, både fysisk og psykisk, i forbindelse med kreftsykdom.
____________________________________________________________________________________

Ta kontakt så hjelper vi deg i gang