Pusterommet Stavanger

Pusterommet på SUS har full timeplan og mulighet for individuell trening i treningssalen etter avtale.

Det er fortsatt nødvendig med påmelding på all trening grunnet Covid-19.

Du kan melde deg på trening enten med sms eller ringe på 476 25 069.

Du må ha henvisning fra lege for å trene hos oss.

Vel møtt til trening!

 

Hilsen fra Berthine og Lisbeth

 

Kontaktinformasjon
Stavanger universitetssjukehus
Jan Johnsens gate 6. Internatbygget.
Tlf: 476 25 069
Sykehusets hjemmeside: Helse Stavanger

 

 

Pusterommet er et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter. Her kan du få veiledning og tilrettelagt fysisk aktivitet, individuelt og i grupper, før, under og i en begrenset periode etter kreftbehandling. Pusterommet retter oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring, både fysisk og psykisk, i forbindelse med kreftsykdom.

Stavanger universitetssjukehus