Pusterommet Stavanger

Vi ønsker velkommen til trening på Pusterommet Stavanger, SUS.

Treningstilbudet gjelder for deg som er under aktiv behandling og opptil et halvt år etter du er ferdig.

Du må ha henvisning fra lege for å trene hos oss.

Vi har påmelding til både gruppetimer og individuell trening, du kan melde deg på enten med sms eller ringe på 47625069.

Vel møtt til trening!

Hilsen fra Berthine og Lisbeth

 

Kontaktinformasjon
Stavanger universitetssjukehus
Jan Johnsens gate 6. Internatbygget.
Tlf: 476 25 069
Sykehusets hjemmeside: Helse Stavanger

 

 

Pusterommet er et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter. Her kan du få veiledning og tilrettelagt fysisk aktivitet, individuelt og i grupper, før, under og i en begrenset periode etter kreftbehandling. Pusterommet retter oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring, både fysisk og psykisk, i forbindelse med kreftsykdom.

Stavanger universitetssjukehus