Pusterommet Skien

 

Kontaktinformasjon
 
Sykehuset Telemark HF – Skien
Moflata
3710 Skien
Tlf. 950 23 926 – 35 00 35 80
Sykehusets hjemmeside: sthf.no

Pusterommet er et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter. Her kan du få veiledning og tilrettelagt fysisk aktivitet, individuelt og i grupper, før, under og i en begrenset periode etter kreftbehandling. Pusterommet retter oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring, både fysisk og psykisk, i forbindelse med kreftsykdom.

Pusterommet Sykehuset i Telemark