Pusterommet Ringerike sykehus

Kontaktinformasjon
Ringerike sykehus – Vestre Viken HF
Arne Dybjordsvei 1
3511 Hønefoss
Tlf. 32 11 60 80
Sykehusets hjemmeside: vestreviken.no

Her finner du oss

Gå inn hovedinngangen.
Pusterommet ligger i 1. etasje til høyre for resepsjonen. Følg skiltingen.

Pusterommet er et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter. Her kan du få veiledning og tilrettelagt fysisk aktivitet, individuelt og i grupper, før, under og i en begrenset periode etter kreftbehandling. Pusterommet retter oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring, både fysisk og psykisk, i forbindelse med kreftsykdom.

Pusterommet Ringerike sykehus