Pusterommet Stavern

Velkommen til Pusterommet i Stavern.

Pusterommet i Stavern tilpasser aktiviteten etter gjeldende smittevernstiltak. For mer informasjon er du velkommen til å ta direkte kontakt med Pusterommet i Stavern.

Pusterommet – Sykehuset i Vestfold (siv.no)

Åpningstider:

Mandag, onsdag og fredag kl. 08.30 – 15.00

 

Kontaktinformasjon

Sykehuset i Vestfold, Kysthospitalet – Stavern
Kysthospitalveien 61, 3294 Stavern
Telefon: 33 13 40 00

 

Pusterommet er et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter. Her kan du få veiledning og tilrettelagt fysisk aktivitet, individuelt og i grupper, før, under og i en begrenset periode etter kreftbehandling. Pusterommet retter oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring, både fysisk og psykisk, i forbindelse med kreftsykdom.

Sykehuset i Vestfold - Kysthospitalet