Pusterommet Kristiansund

 

Kontaktinformasjon
 
Kristiansund sjukehus – Helse Møre og Romsdal HF
Adresse: Plan -1 (Gamle bassenglokalet)
Hermann Døhlens vei 1
6508 Kristiansund
tlf: 711 20 028 / 94811575
Sykehusets hjemmeside: helse-mr.no

Pusterommet er et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter. Her kan du få veiledning og tilrettelagt fysisk aktivitet, individuelt og i grupper, før, under og i en begrenset periode etter kreftbehandling. Pusterommet retter oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring, både fysisk og psykisk, i forbindelse med kreftsykdom.

Pusterommet Kristiansund sykehus