Pusterommet Kongsberg

Kontaktinformasjon
Kongsberg Sykehus – Vestre Viken HF
Drammensveien 4
3612 Kongsberg
Tlf. 918 07 649
Sykehusets hjemmeside: vestreviken.no

Her finner du oss

Gå inn hovedinngangen og ta trappen eller heisen til underetasjen i fløy D.
Følg deretter skiltingen.

Pusterommet er et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter. Her kan du få veiledning og tilrettelagt fysisk aktivitet, individuelt og i grupper, før, under og i en begrenset periode etter kreftbehandling. Pusterommet retter oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring, både fysisk og psykisk, i forbindelse med kreftsykdom.

Pusterommet Kongsberg sykehus