Pusterommet Haukeland

 

Kontaktinformasjon
Haukeland universitetssykehus – Helse Bergen HF
Jonas Liesvei 65
5021 Bergen
Tlf. 55 97 74 77
Sykehusets hjemmeside: helse-bergen.no

Pusterommet er et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter. Her kan du få veiledning og tilrettelagt fysisk aktivitet, individuelt og i grupper, før, under og i en begrenset periode etter kreftbehandling. Pusterommet retter oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring, både fysisk og psykisk, i forbindelse med kreftsykdom.

Pusterommet Haukeland sykehus