Pusterommet Gjøvik

 

Kontaktinformasjon
Pusterommet Gjøvik – Sykehuset Innlandet
Kyrre Greppsgate 11
2819 Gjøvik
Tlf. 61 15 77 40
Sykehusets hjemmeside: sykehuset-innlandet.no

Pusterommet er et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter. Her kan du få veiledning og tilrettelagt fysisk aktivitet, individuelt og i grupper, før, under og i en begrenset periode etter kreftbehandling. Pusterommet retter oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring, både fysisk og psykisk, i forbindelse med kreftsykdom.

Pusterommet Gjøvik sykehus