Pusterommet Drammen

 

Kontaktinformasjon
Pusterommet Drammen sykehus – Vestre Viken HF
Adresse: Dronninggata 28, 3004 Drammen
Tlf: 32 80 31 98
Sykehusets hjemmeside: vestreviken.no

Her finner du oss

Gå inn hovedinngangen og ta trappen eller heis B til 7. etasje.
Følg deretter skiltingen.

Utegruppe:

Oppmøte ved fontenen i Drammen Park (parken nedenfor sykehuset, mot elva)

Påmelding gjøres pr tlf.

Bekledning etter værforhold

 

Pusterommet er et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter. Her kan du få veiledning og tilrettelagt fysisk aktivitet, individuelt og i grupper, før, under og i en begrenset periode etter kreftbehandling. Pusterommet retter oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring, både fysisk og psykisk, i forbindelse med kreftsykdom.

Pusterommet Drammen sykehus