Pusterommet Bærum

 

Kontaktinformasjon
Bærum sykehus – Vestre Viken HF
Sogneprest Munthe-Kaas vei 100
1346 Gjettum
Tlf. 67 50 24 23
Sykehusets hjemmeside: vestreviken.no

Her finner du oss

Gå inn hovedinngangen og ta til høyre ved resepsjonen.
Ta deretter trappen eller heis 4, 5, eller 6 ned én etasje.
Følg så skiltingen til venstre for heisen.

Pusterommet er et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter. Her kan du få veiledning og tilrettelagt fysisk aktivitet, individuelt og i grupper, før, under og i en begrenset periode etter kreftbehandling. Pusterommet retter oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring, både fysisk og psykisk, i forbindelse med kreftsykdom.

Pusterommet Bærum Sylehus