Pusterommet Ålesund

 

Kontaktinformasjon

Pusterommet ved Åse Hotell
Ålesund sjukehus
6026 Ålesund
Tlf. 468 87 499 
E-post: Pusterommet@helse-mr.no
Sykehusets hjemmeside: helse-mr.no

Timeplan Pusterommet Live sjå: http://aktivmotkreft.no/pusterommet-live/

Påmelding/avmelding på sms til 46 88 74 99

Ute-Pusterommet

Ute-Pusterommet er ein utandørs treningspark for alle, og ikkje minst for kreftpasientar som får tilbod om tilpassa fysisk aktivitet under og etter behandling.

​Med Ute-Pusterommet er det lagt til rette for varierte og kjekke treningsøkter utandørs. Den synleggjer trening og styrkar treningsmoglegheitene til pasientar, pårørande og folk i lokalmiljøet.

Treningsparken er open for alle – du finn den like nedom Åse hotell (Åsehaugen 7)
Velkomen innom!

Åpning av Ute-Pusterommet 

Pusterommet er et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter. Her kan du få veiledning og tilrettelagt fysisk aktivitet, individuelt og i grupper, før, under og i en begrenset periode etter kreftbehandling. Pusterommet retter oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring, både fysisk og psykisk, i forbindelse med kreftsykdom.

Pusterommet Ålesund sykehus