Pusterommet Ålesund

 

Kontaktinformasjon

Pusterommet ved Åse Hotell
Ålesund sjukehus
6026 Ålesund
Tlf. 468 87 499 eller 70 10 66 49
E-post: Pusterommet@helse-mr.no
Sykehusets hjemmeside: helse-mr.no

Pusterommet er et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter. Her kan du få veiledning og tilrettelagt fysisk aktivitet, individuelt og i grupper, før, under og i en begrenset periode etter kreftbehandling. Pusterommet retter oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring, både fysisk og psykisk, i forbindelse med kreftsykdom.

Pusterommet Ålesund sykehus