Pusterommet Ahus

Kontaktinformasjon
Akershus universitetssykehus
Sykehusveien 31 (Basecamp inng. 9)
1478 Lørenskog
Tlf. 67 96 61 67
Sykehusets hjemmeside: ahus.no

 

Pusterommet på Ahus har nå tilnærmet normal aktivitet igjen, med egentrening og all gruppetrening innendørs. Vi har fremdeles påmelding til all trening og har også fremdeles noe begrenset kapasitet på treningstimene.

Ta kontakt på tlf.67966167 hvis du ønsker oppstart

Pusterommet er et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter. Her kan du få veiledning og tilrettelagt fysisk aktivitet, individuelt og i grupper, før, under og i en begrenset periode etter kreftbehandling. Pusterommet retter oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring, både fysisk og psykisk, i forbindelse med kreftsykdom.

Pusterommet Ahus