Pusterommet Ullevål

 

Kontaktinformasjon
Oslo Universitetssykehus, avd. Ullevål
Kreftsentret
Kirkeveien 166
0450 Oslo
Tlf. 23 02 66 16
Sykehusets hjemmeside: oslo-universitetssykehus.no
 
 

Pusterommet er et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter. Her kan du få veiledning og tilrettelagt fysisk aktivitet, individuelt og i grupper, under og i en begrenset periode etter kreftbehandling. Pusterommet retter oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring, både fysisk og psykisk, i forbindelse med kreftsykdom.

Pusterommet Ullevål sykehus