Pusterommet Tønsberg

 

Kontaktinformasjon
Tønsberg sykehus
Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
Skiringsalgaten 9A
3117 Tønsberg
Tlf. 33 34 28 88
Sykehusets hjemmeside: /www.siv.no/

Pusterommet er et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter. Her kan du få veiledning og tilrettelagt fysisk aktivitet, individuelt og i grupper, under og i en begrenset periode etter kreftbehandling. Pusterommet retter oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring, både fysisk og psykisk, i forbindelse med kreftsykdom.

Pusterommet Tønsberg sykehus