Pusterommet St. Olav

 

Kontaktinformasjon

St. Olavs Hospital – Universitetssykehuset i Trondheim
Mauritz Hansens gt. 1F
7030 Trondheim
Tlf. 993 59 377 – 72 82 63 30
Mail: Pusterommet@stolav.no
Sykehusets hjemmeside: stolav.no

Pusterommet er et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter. Her kan du få veiledning og tilrettelagt fysisk aktivitet, individuelt og i grupper, under og i en begrenset periode etter kreftbehandling. Pusterommet retter oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring, både fysisk og psykisk, i forbindelse med kreftsykdom.

Pusterommet St. Olav

Informasjon om samtykkeerklæring – Pusterommet St. Olav.

Ved Pusterommet i Trondheim kan du trene under og inntil ett år etter avsluttet kreftbehandling (operasjon, strålebehandling eller cellegift). Vi krever ikke henvisning fra lege. Ved første oppmøte på Pusterommet ønsker vi å ha en kort innkomstsamtale med deg, for å finne den rette treningen der du er nå. Vi ber deg fylle ut skjema under (selvhenvisning side 1) ved første oppmøte. Her vil vi også be om ditt samtykke (side 2) for å få innsyn i din journal (tilrettelegge trening), kontakte deg via tekstmelding (informasjon om endringer av avtaler, tid til gruppetimer) eller epost (treningsprogram).

Klikk her for å laste ned skjemaet.