Pusterommet Stavanger

 

Kontaktinformasjon
Stavanger universitetssjukehus
Jan Johnsens gate 6. Internatbygget.
Tlf: 476 25 069
Sykehusets hjemmeside: Helse Stavanger

 

Vi starter med utetrening fra mandag 4. mai i grupper på 5 personer. To grupper på mandager og torsdager fra kl. 10:00-11:00 og 12:00-13:00 begge dager.

Du må melde deg på minst to hverdager før timen begynner enten via SMS eller ringe på telefon 47625069.

Husk å skrive både timen du ønsker å delta på, dato og klokkeslett samt navnet ditt. Så får du en bekreftelse på SMS om du har fått plass.

Pusterommet er stengt for egentrening og gruppetimer inne

Fysioterapeutene er tilgjengelig på telefon og for individuelle veiledningstimer

Pusterommet er et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter. Her kan du få veiledning og tilrettelagt fysisk aktivitet, individuelt og i grupper, under og i en begrenset periode etter kreftbehandling. Pusterommet retter oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring, både fysisk og psykisk, i forbindelse med kreftsykdom.

Stavanger universitetssjukehus