Pusterommet Stavanger

Sommeren er kommet og ferien sesongen har begynt. Pusterommet holder stengt fra 5. juli og frem til 2. august. Hvis pandemisituasjonen tillater det, blir første trening i gruppe onsdag 4 august. Se timeplan for mer informasjon. På grunn av smittevern i forbindelse med Covid-19 er det nødvendig med påmelding. Du kan melde deg på enten med sms eller ringe på 47625069.

Vi ønsker alle en flott sommer og vel møtt til trening i august.

 

Sommerhilsen fra Berthine og Lisbeth

Kontaktinformasjon
Stavanger universitetssjukehus
Jan Johnsens gate 6. Internatbygget.
Tlf: 476 25 069
Sykehusets hjemmeside: Helse Stavanger

 

 

Pusterommet er et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter. Her kan du få veiledning og tilrettelagt fysisk aktivitet, individuelt og i grupper, under og i en begrenset periode etter kreftbehandling. Pusterommet retter oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring, både fysisk og psykisk, i forbindelse med kreftsykdom.

Stavanger universitetssjukehus