Pusterommet Ahus

Grunnet Covid-19 er Pusterommet nå dessverre helt stengt og det blir derfor ikke lenger anledning til å ha individuelle samtaler/veiledning.

Vi blir ihvertfall blir stengt til over påske og det blir lagt ut informasjon her, når vi vet noe mer om oppstart.

Vi ser fram til å kunne starte opp igjen!

Hilsen Pia, Renate og Cecilie.

Kontaktinformasjon
Akershus universitetssykehus
Sykehusveien 31 (Basecamp inng. 9)
1478 Lørenskog
Tlf. 67 96 61 67
Sykehusets hjemmeside: ahus.no

Pusterommet er et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter. Her kan du få veiledning og tilrettelagt fysisk aktivitet, individuelt og i grupper, under og i en begrenset periode etter kreftbehandling. Pusterommet retter oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring, både fysisk og psykisk, i forbindelse med kreftsykdom.

Pusterommet Ahus