Foto: Marius Dalseg Sætre – Den Norske Turistforening

Aktiv mot kreft og DNT lanserer det nye konseptet “UT Pusterommet” med mål om å motivere kreftpasienter, deres familie og venner til turer i nærområdet.

Stiftelsen Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandling. De har blant annet etablert konseptet Pusterommet, treningssentre hvor kreftpasienter kan trene før, under og etter kreftbehandling på norske sykehus.

Gjennom et nytt samarbeid kalt «UT Pusterommet» har Aktiv mot kreft og Den norske turistforening gått sammen om å tilrettelegge for turer som blir en forlengelse av treningssentrene på sykehusene. Samarbeidet lanseres i forbindelse med AKTIVdagen 23. september.

– Vi i Aktiv mot kreft er utrolig stolte av å inngå et samarbeid med DNT som kan inspirere alle til å gjennomføre turer i skog og mark i sine nærområder. UT Pusterommet gir kreftpasienter, deres familie og venner en unik mulighet til å samle turmål i sitt nærområde over hele landet, sier daglig leder i Aktiv mot kreft, Helle Aanesen.

 Bedre helse og hverdag

DNTs generalsekretær, Dag Terje Klarp Solvang, håper samarbeidet kan hjelpe flere til å benytte seg av turmulighetene nært der de bor eller ved behandlingsstedene.

– Folkehelse er et sentralt arbeidsfelt for DNT, og jeg er så glad for at vi gjennom dette meningsfulle samarbeidet kan bidra til Aktiv mot kreft sitt viktige arbeid for kreftpasienter. Vårt håp er at vi kan bidra til en bedre helse og hverdag gjennom fysisk aktivitet, sier Klarp Solvang.

Tilpassede turmål på UT.no og i UT-appen

I UT-appen og på UT.no vil brukerne nå finne lister som inneholder bynære turmål og hytter knyttet til de etablerte Pusterommenes beliggenhet ved sykehusene.

Alle brukerne oppfordres til å registrere sine besøk digitalt med funksjonen SjekkUT i UT-appen og dele sin tur med emneknaggen #UTPusterommet i sosiale medier. Snart én million mennesker har “sjekket-inn” digitalt via SjekkUT-tjenesten. Les mer på www.ut.no/sjekkut.

Disse DNT-foreningene er tilknyttet et Pusterom med egne lister i UT:

Aktiv mot Kreft og DNT samarbeider om UT Pusterommet.