Pusterommene.no i ny drakt

Pusterommene.no i ny drakt, som betyr at all informasjon om Pusterommet og AKTIVinstruktører, pusterommene.no er innlemmet i Aktiv mot krefts nye nettsider. Pusterommets informasjonsside heter nå aktivmotkreft.no/pusterommet. Der finner man en oversikt over etablerte Pusterom og man kan klikke seg inn og finne den nødvendige informasjonen man trenger som bruker av et av Pusterommene.

Inne på det enkelte Pusterommets sider finner du kontaktinformasjon, adresse, kart og nettsider. Vi håper de nye sidene vil være brukervennlige og nyttige for brukere av Pusterommene og andre som vil vite mer om Pusterommet. For mer informasjon om Pusterommet kan man også besøke denne siden.

Under ser du et eksempel på Pusterommet i Kristiansunds nettside.

 

Om Pusterommet

Aktiv mot krefts mål er å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Derfor etablerer vi treningssentere for kreftpasienter på norske sykehus. Treningssentrene kaller vi for Pusterom, fordi brukerne her både kan øke pulsen og pusten, men også for å kunne tilby et pusterom fra en vanskelig hverdag. På Pusterommene får kreftpasientene kyndig treningsveiledning av fagpersoner, i et sosialt og trivelig miljø, under og etter behandling. Det er også en møteplass og sosial arena for pasienter i samme situasjon.

Pusterommene etableres av Aktiv mot kreft. Stiftelsen gir også sykehuset midler til drift de første tre årene, mot en garanti for at sykehuset viderefører driften fra år 4.

Siden 2008 er det etablert 16 Pusterom rundt omkring i Norge. 15 er lokalisert inne på sykehusene. I tillegg ble det i 2015 etablert et utendørs Pusterom i Gaustadskogen ved Rikshospitalet. I juni 2017 ble «Pusterommet på sjøen» lansert i samarbeid med KNS i forbindelse med Færderseilasen 2017. Dette er en konkurranseseilbåt som brukere av Pusterommene og deres familie og venner kan leie seiltid på sammen med mannskap fra KNS.