Pusterommet Nordagutu

 

Kontaktinformasjon
 

Sykehuset Telemark, Seksjon for rehabilitering Nordagutu.

Adresse: Bjørnskåsveien 44, 3820 Nordagutu
Tlf: 35 02 15 20

 
 

 

 

Pusterommet er et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter. Her kan du få veiledning og tilrettelagt fysisk aktivitet, individuelt og i grupper, før, under og i en begrenset periode etter kreftbehandling. Pusterommet retter oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring, både fysisk og psykisk, i forbindelse med kreftsykdom.

Pusterommet Nordagutu