Denne siden inneholder rapporter og publikasjoner fra Aktiv mot kreft. Klikk på lenkene under for å laste ned de ulike dokumentene.

Rapport: Samunnsverdien av trening for kreftrammede.
Rapporten er utabeidet av Oslo Economics på oppdrag av Aktiv mot kreft og med støtte fra vår fadderbedrift Bristol Myers Squibb.
Sammendrag: Forskningsfeltet fysisk aktivitet og kreft er fortsatt i et tidlig stadium, men forskningen så langt tyder på at trening for kreftpasienter og kreftoverlevere kan gi økt behandlingseffekt og reduserte bivirkninger og slik gi bedre helse og livskvalitet, redusere helsetjenesteforbruket og føre til at yrkesaktive kan komme tidligere tilbake i arbeid. Pusterom tilbyr tilrettelagt trening på sykehus, mens AKTIVinstruktører er et treningstilbud i hjemkommunen. Dersom 1 av 3 kreftrammede benytter et slikt tilbud anslås den prissatte samfunnsverdien til 170 (-36 – 362) millioner kroner per år. I tillegg kommer ikke-prissatte virkninger som trygghet og mestring.
Klikk her for å laste ned norsk versjon av rapporten
Klikk her for å laste ned engelsk versjon av rapporten

Aktiv mot krefts 10-års jubilemsbrosjyre. 
I forbindelse med Aktiv mot krefts 10 års jubileum i 2017 ble det gitt ut en jubileumsbrosjyre med de viktigste hendelser og høydepunkter fra stiftelsens første ti år. Vi håper du vil lese litt om hva vi har fått til og hva målet vårt er for de neste 10 årene.
Klikk her for å laste ned jubileumsbrosjyren

Pusterommet i skogen
Pusterommet i Gaustadskogen utenfor Rikshospitalets barneavdeling ble åpnet i 2015. Aktiv mot kreft laget en utendørs aktivitetsløype i skogen, med stasjoner som innbyr til lek og trening, samtidig ble fellesområdet og lekeplassen utenfor Rikshospitalets barneavdeling pusset opp. Løypen og lekeområdet utgjorde et nytt og fint aktivitetstilbud for barna på sykehuset. Vi oppfordrer alle som ferdes i Gaustadskogen til å ta turen innom Pusterommet i skogen.
Klikk her for å laste ned brosjyren til Pusterommet i skogen.