Oslos ordfører besøkte Pusterommet

Oslos ordfører besøkte Pusterommet tirsdag 13. mars. Ordføreren i Oslo, Marianne Borgen, deltok på AKTIVdagen i september 2017. Hun har siden hatt en stående invitasjon om å lære mer om arbeidet Aktiv mot kreft gjør og se hva Pusterommet betyr for pasienter.

I forbindelse med besøket gikk Helle igjennom Aktiv mot krefts historie. Stiftelsen har til nå etablert 16 Pusterom på sykehus i Norge, og har som ambisjon om å etablere minst 10 til. Det er målet at alle sykehus i Norge med kreftbehandling skal ha dette tilbudet til pasienter. I tillegg støtter stiftelsen mye forskning innen trening og kreft. Aktiv mot kreft har også utdannet 350 AKTIVinstruktører, hvorav flere av disse er tilknyttet Pusterommene. Vi fikk også understreket for ordføreren hvor viktig det er for pasienter at de har et tilbud om trening både under og etter behandling.

Vi var også så heldig at Sigbjørn Smeland – leder av kreftstyret i OUS – var tilstede under besøket. Han forklarte ordføreren hvordan han så på samarbeidet mellom Aktiv mot kreft og sykehuset. Han omtalte dette som et godt partnerskap. Det er Aktiv mot kreft som står for etablering av Pusterommene og drift de første 3 årene. Deretter tar sykehuset over ansvaret – men partnerskapet og samarbeidet er fortsatt tett og viktig for begge parter. Han nevnte også at Aktiv mot kreft og sykehuset har noen «hårete felles mål» i årene som kommer. Vi har et ønske om å etablere eget kompetansesenter innen trening og kreft.

 

Pasienthistorier

Det ordføreren var mest opptatt av, var hvordan pasientene opplevde tilbudet og atmosfæren på Pusterommet. Mange av pasientene som var tilstede denne dagen delte sine erfaringer, og kom med viktige innspill og spørsmål. Flere understreket hvor viktig trening var for dem i en hverdag preget av usikkerhet og behandling. De fikk fortalt sine personlige historier og erfaringer. Pasientene utfordret både sykehusledelsen og politikeren på forskjellige områder. Mange pasienter forteller om en hverdag som blir mer positiv når de klarer å få inn trening mens de ellers står i en tøff situasjon, og at dette betyr mye.

Ordføreren fikk også se en sirkeltrening som ble gjennomført på Pusterommet. Det var som vanlig god innsats av alle som trente, både på sirkeltreningen og egentreningen. Alle utfra hva de klarte akkurat den dagen.