2007

Aktiv mot kreft stiftet av
Grete Waitz og Helle Aanesen.

2008

GoAKTIV og arrangementskonseptet
TeamAKTIV.
Åpner Pusterommet på
Haukeland universitetssykehus
med gavemidler fra Grieg
Foundation.

2009

Signerer 5-års avtale med adidas
International, under VM i friidrett i
Berlin.
Finansierer driften av Pusterommet
på Ullevål sykehus.

2010

Gjensidigestiftelsen gir midler til
etablering av nye Pusterom og
forskningsprosjekt på fysisk
aktivitet og kreft.
Åpner Pusterommet på Sykehuset
i Telemark.

2011

Overrekker PET/CT-skanner til
Oslo universitetssykehus, Ullevål.
Åpner Pusterommet på Sykehuset
Innlandet, Gjøvik.
Grete Waitz sovner inn 19. april.
Oslo Skishow arrangeres for første
gang på Rådhusplassen – til inntekt
for Aktiv mot kreft.
Gir ultralydapparat med navigasjonsteknologi
(KOELIS) til Oslo universitetssykehus,
Aker.
Mottar Achievement Award fra det
Norsk Amerikanske Handelskammer
i New York.
Gjensidigestiftelsen gir midler til
forskningsprosjektet EBBA II.
Bente Skari blir hovedambassadør

2012

Re-åpner Pusterommet på Oslo
universitetssykehus, Ullevål i nye lokaler.
Åpner Pusteromtilbud på Oslo
universitetssykehus, Radiumhospitalet
i provisoriske lokaler.
Lanserer nettsidene pusterommene.no.
Deltar i kronerulling som resulterer
i PET/CT-skanner til St. Olavs hospital
i Trondheim.
Gir nytt stråleutstyr til Oslo universitetssykehus.

2013

Offisiell åpning av utvekslingsprogrammet
mellom Oslo
universitetssykehus og Black Lion
Hospital i Etiopia om utdanning
av kreftleger.
Åpner Pusterommet på St. Olavs
hospital i Trondheim.
Driftsmidler til Pusterommene
kommer inn i statsbudsjettet.
Lanserer studiet «Trening og
kreft» i samarbeid med OUS
og NIH, som utdanner AKTIVinstruktører.
Gir betydelige midler til
forskningsprosjektet PHYS-CAN
ved Haukeland.

2014

Etablerer AKTIV Against Cancer
Inc. i USA.
Åpner Pusterommet på
Ringerike sykehus.
Gjensidigestiftelsen innvilger
søknad om midler til flere
Pusterom

2015

Åpner Pusterommet på Sykehuset
Vestfold i Tønsberg.
Åpner Pusterommet på Ahus.
Åpner det første Pusterommet
utendørs – Pusterommet
i skogen – ved Rikshospitalet.
Åpner Pusterommet på
Ålesund sjukehus.
Åpner Pusterommet på
Bærum sykehus.
Den første AKTIV Against
Cancer Award tildeles Mary
Wittenburg i USA.

2016

Avtalen med adidas
International fornyes med
ytterligere fem år.
Re-åpner Pusterommet på
Radiumhospitalet i nyoppussede
lokaler.
Åpner Pusterommet på
Kongsberg sykehus.
Mottar prisen «Årets samhandlere
2016» sammen med Oslo
universitetssykehus og Sagene
Frisklivsentral.
Utvider utvekslingsprogrammet
i Etiopia til også å utdanne
kreftsykepleiere.
Kavlifondet gir midler til forskningsog
utvekslingssamarbeid med
MSKCC i New York.
Den andre AKTIV Against Cancer
Award tildeles Meb Keflzighi i USA.

2017

Åpner Pusterommet i Drammen.
Åpner Pusterommet på
Kristiansund sykehus.
Åpner Pusterommet på
Stavanger universitetssykehus.
Lanserer Pusterommet på
sjøen sammen med KNS.
Markerer ti år med høy puls
for en god sak.