Om Aktiv mot kreft

Aktiv mot kreft er en privat stiftelse etablert av Grete Waitz og Helle Aanesen i 2007.

Stiftelsens mål er å få persontilpasset trening inn som en del av kreftbehandlingen. Derfor etablerer vi treningsrom, eller Pusterom som vi kaller det, på kreftsykehus i Norge. Dette gjør vi fordi forskning viser at persontilpasset trening kan være positivt for de aller fleste kreftpasienter – både før, under og etter behandling. Persontilpasset trening kan bidra til å redusere uønskede bivirkninger og gi økt utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt; det bidrar til å bygge mestringsfølelse og øke livskvaliteten.

Gjennom treningskonsepter mot bedrifts- og privatmarkedet gir vi deltakerne muligheten til å bidra til en god sak, samtidig som de bedrer egen helse. Vi genererer derfor inntekter ved hjelp av fysisk aktivitet for friske mennesker og bruker dem på fysisk aktivitet for kreftsyke. Stiftelsen støtter også forskning på effekten av fysisk aktivitet og kreft i Norge og USA.

I løpet av perioden 2008-2021 har stiftelsen Aktiv mot kreft bidratt med ca. 200 millioner kroner til Pusterom, forskning og pet-scannere.

Stiftere av Aktiv mot kreft,
Grete Waitz og Helle Aanesen.

Tidslinje

Årsrapporter og vedtekter

Ansatte og styre

Markedsmateriell

Jubileumsbrosjyre 07-17

 

 

STØTT OSS IDAG

Hjelp oss å få persontilpasset trening inn som en del av kreftbehandlingen. Ønsker du støtte oss med et annet beløp? Ta kontakt med karin@aktivmotkreft.no

 

 

100,- 200,- 300,- 500,-

Støtt oss pr mnd.