Ny nasjonal kreftstrategi

Regjeringen la i forrige uke frem en ny nasjonal kreftstrategi “Leve med kreft” (2018 – 2022). Denne skal legge til rette for at den gode kvaliteten i norsk kreftomsorg skal bli enda bedre. Aktiv mot Kreft setter pris på at strategien også tar innover seg de positive effektene av fysisk aktivitet i forbindelse med kreftbehandling. Blant annet sier kreftstrategien følgende: “Det er økende dokumentasjon på at fysisk aktivitet og systematisk trening tilpasset den enkelte pasient har positive effekter under og etter kreftbehandling. Fysisk aktivitet bidrar til å redusere uønskede bivirkninger som kvalme, fatigue (tretthet) og søvnproblemer. Fysisk aktivitet bidrar dessuten til økt utholdenhet, muskelstyrke, vektkontroll og overskudd. Dette gir bedre mestring av sykdommen og økt livskvalitet. Fysisk aktivitet bør derfor i større grad inkluderes i behandlingsoppleggene. Stiftelsen Aktiv mot Kreft har i stor grad bidratt til dette gjennom bl.a. etablering av Pusterom ved sykehusene og utdanning av AKTIV-instruktører.

Videre er følgende nevnt som et delmål i den nasjonale kreftstrategien; “Utarbeide veileder for fysisk aktivitet og trening under og etter kreftbehandling, tilpasset den enkelte pasient, og innarbeide anbefalinger om fysisk aktivitet i behandlingsopplegget”. Vi ser frem til å følge utviklingen i dette arbeidet.

 

Etablering av Pusterom og utdannelse av AKTIVinstruktører

Aktiv mot kreft har siden oppstarten i 2008 etablert Pusterom. Det er nå 16 sykehus i Norge som har Pusterom tilgjengelig for pasienter. Aktiv mot kreft har som målsetning å etablere 10 til de kommende årene. I tillegg er det utdannet ca 400 AKTIVinstruktører. AKTIVinstruktører finnes over hele landet.

I den nasjonale kreftstrategien trekkes både Pusterom og AKTIVinstruktører frem som virkemidler for å få trening inn som del av behandlingsopplegget til kreftpasienter. Delmålet i kreftstrategien er som følger: “utarbeide veileder for fysisk aktivitet og trening under og etter kreftbehandling, tilpasset den enkelte pasient, og innarbeide anbefalinger om fysisk aktivitet i behandlingsopplegget”.