Aktiv mot kreft har et samarbeid med Kavlifondet hvor kreftforskere får stipend til å reise til New York på et gjesteforskeropphold hos Dr Lee W. Jones og hans forskerteam ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Forsker ved Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus, Elisabeth Edvardsen er den andre forskeren som reiser over for et slikt forskeropphold. Les om hennes opphold i artikkelen på Kavlifondets hjemmesider.

I fjor var forsker ved Norges Idrettshøgskole, Tormod Skogstad Nilsen på et tilsvarende opphold hos Dr. Lee Jones. Du kan lese mer om hans opplevelser og erfaringer, samt vårt samarbeid med Kavlifondet ved å klikke her.

Aktiv mot kreft takker Kavlifondet for det gode samarbeidet som er med på å bidra til mer kunnskap om betydningen av trening for kreftpasienter.