Møte med Folkehelseministeren

Møte med folkehelseministeren avholdt torsdag 1. februar, med tema hvordan frivilligheten og ideelle stiftelser kan bidra til bedre helse og samfunnsøkonomi

Torsdag 1. februar arrangerte Norsk Friluftsliv et helsepolitisk møte. Tilstede var representanter fra helse- og omsorgskomiteen og den nyutnevnte eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen. Aktiv mot kreft var også der, og spent på å høre mer om hvor viktig fysisk aktivitet kan bli de neste tiårene. Både for å motvirke overvekt og livsstilssykdommer, men ikke minst for å spare samfunnet for milliarder i helsebudsjettet. Fra SSB fikk vi blant annet høre hva helse og omsorg til kreve av skatter og arbeidsinnsats i årene fremover. De sa også noe om hva som er våre store helseutfordringer fremover. I tillegg belyste de hvordan frivilligheten og ideelle stiftelser kan bidra til bedre helse og samfunnsøkonomi, samt være et viktig bidrag i folkehelsearbeidet.

Politikerne som deltok fra Helse- og omsorgskomiteen diskutere også tverrpolitisks forslag til hvordan å løse framtidens helseutfordringer gjennom forebygging. Debatten viste at det er enighet om utfordringer, men kanskje ikke om virkemidler. Les artikkel fra seminaret på Norsk Friluftslivs nettsider:  http://www.norskfriluftsliv.no/forebygging-bedre-billigere-reparering/

Vår viktigste læring fra deltagelsen er at fysisk aktivitet er og vil fortsette å være viktig i forebyggende arbeid for å holde seg frisk. Her må hver enkelt av oss ta et ansvar. I tillegg vet vi også at trening er viktig dersom man blir syk. For eksempel dersom man får kreft. Arbeidet med å fortsette etablering av Pusterom for å sikre treningsmuligheter for kreftpasienter vil være vårt fokus også fremover. Per i dag har vi Pusterom på 16 sykehus i Norge – og vi har som målsetning å klare å etablere 10 til i årene som kommer. Dette er del av vårt bidrag til folkehelsen.