Ingvild Vernum Amundsen, ansatt ved Pusterommet på Ullevål, leverte i vår sin masteroppgave ved OsloMet, fakultet for helsefag, institutt for fysioterapi. Oppgaven er en kvalitativ studie i rehabilitering og habilitering av prostatakreftpasienter. Studien ønsket å bidra til kunnskap om gode rehabiliteringsforløp for prostatapasiener under og etterbehandling med androgen deprivasjonsterapi.

Les mer om den spennende tematikken ved å trykke på bildet under.

 

 

Bildet i denne nyhetsartikkelen er kun et illustrasjonbilde og er ikke knyttet i masteroppgaven.