Pusterommet Lovisenberg

 

Kontaktinformasjon
Lovisenberg diakonale sykehus
Lovisenberggata 17
0456 Oslo
Telefon: 902 83 724

 

Pusterommet er et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter. Her kan du få veiledning og tilrettelagt fysisk aktivitet, individuelt og i grupper, før, under og i en begrenset periode etter kreftbehandling. Pusterommet retter oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring, både fysisk og psykisk, i forbindelse med kreftsykdom.

Pusterommet Bærum Sylehus