Foto: Ole Martin Wold

Trening og kreft: Samfunnsverdien av trening for kreftrammede

Rapporten “Trening og kreft: Samfunnsverdien av trening for kreftrammede” ble presentert under Arendalsuka torsdag 16 august. Det ble et flott frokostseminar hvor det ble satt fokus på alle de positive effektene fysisk aktivitet kan ha, både for den enkelte kreftpasient og for samfunnet. Vi er veldig stolte og glade over å kunne presentere denne rapporten for alle som er interesserte.

Takk til Bristol-Myers Squibb og Oslo Economics for et godt samarbeid.

Klikk på rapporten, god lesning!