Besøk av helseminister på Pusterommet på Ahus

Tema var prehabilitering!

Prehabilitering handler om at pasientene forbereder seg best mulig til det de skal gjennom av behandling, både fysisk og mentalt. På Akershus universitetssykehus HFhar de innført prehabilitering for pasienter med tykk- og endetarmskreft, noe som har gitt oppsiktsvekkende resultater for pasientene (og sykehusøkonomien).

Vi jubler for at den nye handlingsplanen for fysisk aktivitet konkluderer med at fysisk aktivitet SKAL inn i relevante pakkeforløp, fordi trening er viktig før, under og etter behandling! Prehabilitering er en naturlig del av dette.👊

 

Les mer om prehabilitering her: Dagbladet prehabilitering

NRK kveldsnytt (Start. min 5.04)

Foto: Anne Wikdahl Haga