Helle er nominert til årets ladejarl

Helle er nominert til årets Ladejarl   Vi heier på vår daglige leder, og synes nominasjonen er veldig fortjent. Gratulerer til alle nominerte ! Du kan lese mer om alle de nominerte her.

 

Litt om prisen Helle er nominert til: 

 “Årets Ladejarl deles ut av Colonialmajor Odd Reitan 11. september hvert år på Lade Gaard i Trondheim. Prisen gis til en person som i særlig grad har utmerket seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid og ledelse som alternativ til regelstyring. Mottakeren av prisen har motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til å unne og beundre andre mennesker. Vedkommende har blitt en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar. Prisen er en æresbevisning og en belønning for å ha fulgt sine drømmer og oppnådd resultater.

Hedersprisen er vedtektsfestet i Reitangruppen AS og motivert av selskapets visjon om å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. Prisen finansieres og gis av Reitangruppen AS og er på to millioner kroner. Vinneren får i tillegg skulpturen «Colonialmajoren» av Per Sverre Dahl.”

Her ser dere hva Helle sier om nominasjonen:

Helle etablerte Aktiv mot Kreft sammen med Grete Waitz i 2007. Hun er i dag daglig leder for stiftelsen, som jobber for å etablere treningsrom, eller Pusterom, på kreftsykehus i Norge. Siden fjorårets nominasjon har Helles arbeid blitt nevnt og verdsatt i Regjeringens nye nasjonale kreftstrategi for 2018-2022 som skal legge til rette for at norsk kreftomsorg blir enda bedre.

Hvem er du og hva jobber du med?
Jeg er 51 år, fra Oslo, har to barn og er utdannet siviløkonom. Fikk en god idé og startet Aktiv mot kreft sammen med Grete Waitz i 2007, hvor jeg har jobbet siden.

Hva brenner du for?
Fysisk aktivitet! Jeg brenner for fysisk aktivitet som verktøy til å forebygge kreft og for å få fysisk aktivitet inn som del av kreftbehandlingen. Jeg er opptatt at vi gjør denne jobben med «glimt i øyet» og ikke med pekefinger. Vi forsøker å sette fokus på det friske i pasientene. Vi heier på det de klarer på tross av tøff behandling, og jobber tett med forskningsmiljøene for å finne den riktige treningen til de ulike pasientene. Selv bruker jeg store deler av fritiden min til å være aktiv på mange ulike arenaer og vet godt hvor viktig trening er for egen fysiske form, humør, overskudd og arbeidskapasitet. Det er trist at to av de største globale helseutfordringer i vår tid er fedme og inaktivitet. Hverdagsaktiviteten er nesten borte og derfor har vi i Aktiv mot kreft alltid vært opptatt av å motivere alle våre samarbeidspartnere til økt fysisk aktivitet. Kort oppsummert pleier vi å si at Aktiv mot kreft genererer penger ved fysisk aktivitet for friske og bruker dem på fysisk aktivitet for kreftsyke.

Hvorfor tror du at du er nominert til Årets Ladejarl?
Først fordi jeg har noen herlige medarbeidere som foreslo meg som kandidat, som hver dag er entusiastiske og engasjerte i den jobben vi gjør og synes arbeidet og resultatene fortjener oppmerksomheten. Dernest håper jeg det er fordi det synliggjør at enkeltmennesker kan gjøre en forskjell hvis man er uredd og engasjert. Jeg fikk en idé og valgte å gjøre noe med den, sammen med den helt riktige partneren. Grete Waitz betød alt for oppmerksomheten og troverdigheten til stiftelsen fra starten av. Å bli nominert ser jeg på som applaus for at jeg har sett muligheter i stedet for begrensninger, har jobbet hardt og kreativt for å få etablert gode tilbud til kreftpasienter som vi virkelig tror på.

Fortell kort om hvordan du leder- og arbeider verdibasert?
Aktiv mot kreft har blitt mer en livsstil enn en jobb og det kan vel sies at jeg er over gjennomsnittet aktiv. Jeg er opptatt av at Aktiv mot kreft skal oppfattes som en seriøs, troverdig aktør som jobber hardt for å nå visjonen sin. Kreft er alvorlig og vi skal oppføre oss ordentlig i alt vi gjør, men samtidig er det viktig for meg at vi tilnærmer oss temaet og formålene med energi, aktivitet og håp. Og med humør. Jeg jobber med høyt tempo og elsker å ha mange baller i luften, jeg er tidsoptimist, impulsiv og ser lett muligheter. Nei er av og til et vanskelig ord. Å ha meg som leder kan nok derfor både være krevende og frustrerende, for jeg leder nok ikke akkurat «etter boken». Til gjengjeld byr jeg på en god dose entusiasme, tro på å kunne nå «hårete» mål, mye energi og godt humør. Da er det helt grunnleggende at hele kontoret er genuint motivert av formålene våre. Drivkraften er lysten til å gjøre livet litt bedre for flest mulig kreftpasienter.

 

 

Vi i Aktiv mot kreft er stolt av nominasjonen – og heier på Helle sitt engasjement og positive pågangsmot