Onsdag 6. mars fikk Pusterommet på Kristiansund sjukehus en svært hyggelig overraskelse. To trivelige representanter fra Kristiansund Sanitetsforening dukket opp på døren og hadde gleden av å informere om at Pusterommet Kristiansund hadde blitt plukket ut til å motta en pengegave på 10 000 kr. Summen er øremerket trivselstiltak til glede for brukerne av Pusterommet ved Kristiansund.

Pusterommet Kristiansund er beæret over å ha blitt valgt ut og ønsker å takke Kristiansund Sanitetsforening og alle deres medlemmer for det generøse bidraget, sier Andreas Andreev ved Pusterommet i Kristiansund.

Vi i Aktiv mot kreft slenger oss på og sier tusen takk vi også!

Foto: Pusterommet Kristiansund.