Under koronapandemien ble de aller fleste Pusterom nødt til å stenge ned for å begrense smitte. Sammen med Cisco lanserte Aktiv mot kreft Pusterommet LIVE. Et digitalt treningstilbud fra Pusterommet som gjør det mulig for kreftpasienter å trene trygt fra sitt eget hjem.

Med digitale Pusterom kan pasienter over hele landet få tilbudet om 1-1 samtale med treneren på Pusterommet. De kan få gjennomgang av egentrening og personlige treningsplaner som gjør det enklere å trene hjemmefra. Vi kan lage digitale lærings- og mestringskurs og sist, men ikke minst, gir det alle kreftpasienter mulighet til å delta på de daglige øktene fra Pusterommet hjemme i sin egen stue.

— 🎥: Mikkel Lyng-Jørgensen