Hvordan bevege oss fra sykevesen til helsevesen

Vi har strengt tatt ikke et helsevesen i Norge, men et sykevesen. Omtrent 97 av 100 norske helsekroner går til å reparere skader og sykdom som allerede har inntruffet. Forebygging, som både er mer effektivt og rimeligere enn å behandle, blir avspist med smuler. Når vi samtidig vet at 90% av sykdomsbyrden i Norge er ikke-smittsomme sykdommer (som f.eks. kreft, hjerte- og karsykdommer og diabetes type 2) som i stor grad kan forebygges, er det vanskelig å forstå hvorfor det ikke prioriteres annerledes. En drastisk kursendring med mer forebygging, for å behandle mindre, er helt nødvendig.
Hvis vi fortsetter som nå, hvordan ser folkehelsen vår ut om 10 år? Om 20 år? Om 30 år?
 
Dette har Oslo Economics laget en rapport om som vi vil debattere med politikere og private- og offentlige aktører innen helsesektoren.