Prehabilitering – før og etter en kreftdiagnose

PREHABILITERING – før sykdom inntreffer
Hvordan kan vi tilrettelegge og motivere til at Helsedirektoratets nye anbefalinger/retningslinjer for fysisk aktivitet oppfylles?
 
Konsekvenser av at
– Norge nå er et av Europas nest minst fysisk aktive land
– 75% av oss IKKE oppfyller disse anbefalingene?
Hva kan vi gjøre for å få bevegelse i befolkningen igjen?
 
 
PREHABILITERING – etter en kreftdiagnose
Prehabillitering handler om å forberede pasienten best mulig før behandlingsstart ved hjelp av fysisk aktivitet, kostholdsveiledning, røyk-og alko-kutt, samt læring og mestring.
Resultater fra forskningsprosjekt på prehabilitering som gjennomføres på Bærum sykehus.
 
Hvordan innføre prehabilitering i behandlingsforløpet – samarbeid mellom kommune, spesialisthelsetjeneste og private aktører.
 
Debatt/diskusjon om utfordringer og muligheter.
 
Deltakere:
Guro Kleve, Bærum sykehus
Ole Petter Hjelle, møteleder
Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet
Anne-Karin Rime, Legeforeningen
Helle Aanesen, Aktiv mot kreft